Wywiad z Osteopatą Albertem Służewskim

Czym jest Osteopatia?

Osteopatia można przedstawić na wiele sposobów. Najłatwiej będzie powiedzieć, że jest to forma terapii manualnej w której zakładamy, że ciało posiada zdolność samoregulacji i tym samym samoleczenia. Zakłada również, nieco inaczej niż ogólnie przyjęte standardy, że w ciele zachodzą wzajemne połączenia układów, wzajemne oddziaływania i jedna dysfunkcja może generować kolejną. Jest to istotne, ponieważ często leczymy objawy choroby, a nie jej podłoże. 


Co to dokładnie znaczy dla pacjenta?

Powiem inaczej, proszę sobie wyobrazić, że kiedy boli Panią kręgosłup, idzie Pani  do ortopedy, a kiedy brzuch szuka Pani porady gastrologa. A czasami ból brzucha może być na przykład spowodowany niepoprawnie funkcjonującą miednicą albo przeponą. 


W jakich jeszcze obszarach może pomóc osteopata?

Nie chcę, żeby to zabrzmiało dziwnie, ale praktycznie we wszystkich. Czy osteopata  pomoże czy nie, zależy właściwie czym jest wywołany symptom chorobowy. Bo to często podłożem powstania choroby zajmujemy się w gabinecie. 


Z jakimi zatem chorobami, może zgłosić się pacjent?

Od ciężkich stanów jak nowotwory, czy choroby o podłożu autoimmunologicznym  po profilaktykę i stany ostre, nagłe. Oczywiście nie mówimy zawsze o pełnym wyleczeniu. To nie magia, jednak nawet u ciężkich stanach, ostopatia może działać wspomagająco. Często kiedy pacjent ma objaw, a wszystkie badania dedykowane do danego schorzenia nie dają odpowiedzi, osteopata znajduje odpowiedzi w innej części ciała. To ostatnie pytanie. 


Kto jest twórcą Osteopatii i skąd się wywodzi nazwa? 

Oj to nie jest prosta odpowiedź. Jest wiele interpretacji nazwy. Z jednej strony, uważa się,  że twórca osteopatii Andrew Taylor Still, bazował na kości jako na twardej podstawie. Z drugiej strony, jest teoria, że nazwa Osteopatia, to połączenie greckiego „pathos” – odczuwanie i „osteo” – tkanka ciała. Połączenie tych dwóch interpretacji daje moją. Dla mnie, to zarówno umiejętność terapeuty odczuwania ciała pacjenta jak i obserwacja całej postawy i układu kostnego. To pozwala rozpoznać symptomy i interpretować ciało jako system naczyń połączonych. Te niedomówienia i przypuszczenia wynikają z faktu, że większość dzieł Stilla, który był lekarzem i wizjonerem, została zniszczona. 

Opieramy się zaledwie na ułamku jego wiedzy, a i tak rzuca ona zupełnie inne światło  na człowieka jako całość.

Od 14 lat fizjoterapeuta, w latach 2007-2012 terapeuta w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. W latach 2008 i 2012 członek Polskiej Misji Medycznej na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie i Londynie. Od 2006 roku zafascynowany Osteopatią jako formą terapii i diagnozy. Studiował w Sutherland College of Osteopathic Medicine i na Osteopathie Schule Deutschland. Od 2012 roku związany z Akademią Osteopatii gdzie uczy przyszłych adeptów tej sztuki. Uczestnik dziesiątków kursów i szkoleń z obszarów osteopatii, osteopatii w pediatrii, w systemach GSR, ROA, Uroginekologii, Mózgu, Visionary raniosacral czy np. Dwupunktu. Pomysłodawca, organizator i twórca warsztatów „Osteopathologic – laboratorium osteopatii”, gdzie przekłada teorię na praktykę i uczy znajdować logiczne połączenia pomiędzy wiedzą teoretyczną, a 

symptomami u pacjenta. Wierzy, że u podstaw zdrowia w życiu człowieka leży  harmonia między ciałem, umysłem i duchem. Prywatnie szczęśliwy tata i mąż oraz miłośnik natury. 


prowadzący mgr Albert Służewski